Thimmaiah Road Cross Bharathi Nagar, Shivajinagar,Bangalore